Normative si reglementari in constructii-instalatii

Normative

  Lista normative
  Preturi normative
  Formular comanda
 
 
 

 
 
Expozitii, targuri, conferinte, simpozioane, seminarii
 

14. Normativ privind proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica - retele si puncte termice. NP 058-02

Elaborat de:

Institutul de proiectare, cercetare
si tehnica de calcul in constructii
IPCT-SA
Aprobat de:

MLPTL
Cu Ordinul nr.931/02.07.2002

OBIECT. DOMENIU DE APLICARE


1.1. Prevederile din prezentul normativ se aplica la proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica.

1.2. Obiectul prezentului normativ il constituie intregul complex de instalatii si constructii destinate transportului si distribuirii energiei termice, cuprins intre limita cladirii principale a unei centrale electrice de termoficare sau a unei centrale termice si punctele de predare a energiei termice sub forma de agent termic de incalzire sau de apa calda menajera la consumatori.

1.3. Domeniul de aplicare al normativului este cel privind:
- retelele termice de agent primar;
- retelele termice de agent secundar;
- punctele termice

si se refera atat la cele noi cat si la cele care se modernizeaza sau se transforma dupa criterii functionale, economico-energetice si eventual altele specifice.

1.4. Proiectarea si executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica se face cu scopul ca acestea sa corespunda calitativ cel putin nivelurilor minime de calitate referitoare la urmatoarele exigente esentiale:
- rezistenta si stabilitate ;
- siguranta in exploatare;
- siguranta la foc;
- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
- izolatia termica, hidrofuga si economia de energie;
- protectia impotriva zgomotului.

1.5. Prevederile normativului referitoare la exigentele minime de calitate specificate la pct.1.4 au caracter obligatoriu. Fac exceptie si sunt specificate ca atere, prevederile cu caracter de recomandare.

1.6. In continutul prezentului normativ se gasesc si prevederi care nu se refera strict la sistemele centralizate de alimentare cu energie termica, cum ar fi cele prevazute la elementele constructive ale sistemelor, siguranta la foc, interconditionari cu alte categorii de instalatii sau retele etc.
Respectivele prevederi fac trimiteri la alte prescriptii tehnice; ele nu se substituie acestora si nu au prioritate fata de acestea. Prevederile mentionate sunt incluse in fiecare capitol, in corelare cu problemele specifice capitolului respectiv.

1.7. In sensul mentionat anterior, la proiectarea si executia sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica se respecta, de asemenea, prevederile corespunzatoare cuprinse in:
- Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala I13;
- Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9;
- Norme generale de protectie a muncii;
- Instructiuni tehnice ISCIR;
- Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electice cu tensiuni pana la 100 V curent alternativ si 1500 V curent continuu I7
- Instructiuni tehnice pentru proiectarea automatizarii instalatiilor din centrale si puncte termice I36;
- Normativ de proiectare si executie pentru retele termice cu conducte preizolate montate in sol, utilizate la transportul agentului termic de incalzire si a apei calde de consum - NP029;
- Standard de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei termice;
- Contractul cadru de furnizare a energiei termice;
- Alte prescriptii cuprinse in Anexa 3.

1.8. Nu fac obiectul prezentului normativ:
- centralele termoelectrice;
- centralele termice; la proiectarea si executarea centralelor termice se aplica prevederile "Normativului privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala I13";
- depozitele exterioare de combustibil si instalatiile aferente centralelor termoelectrice si termice;
- statiile de pompare intermediare aferente retelelor;
- instalatiile interioare de incalzire centrala;
- instalatiile termice cu caracter special, aferente unor procese tehnologice.


 

 
 
Revista Electricianul
 
Revista Instalatorul
 
Revista Masurari si Automatizari
© 2002 Normative.ro