Normative si reglementari in constructii-instalatii

Normative

  Lista normative
  Preturi normative
  Formular comanda
 
 
 

 
 
Expozitii, targuri, conferinte, simpozioane, seminarii
 

15. Normativ privind exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica - retele si puncte termice.
NP 059-02

Elaborat de:

Institutul de proiectare, cercetare
si tehnica de calcul in constructii
IPCT-SA
Aprobat de:

MLPTL
Cu Ordinul nr.926/02.07.2002

OBIECT. DOMENIU DE APLICARE


1.1. Prevederile prezentului normativ se aplica la exploatarea si intretinerea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica.

1.2. Obiectul prezentului normativ il constituie intregul ansamblu de masuri organizatorice, administrative si activitati de mentenanta ce au ca scop exploatarea si intretinerea eficienta a intregului complex de instalatii si constructii destinate transportului si distribuirii energiei termice, cuprins intre punctul de delimitare a unei centrale electrice de termoficare sau a unei centrale termice si punctele de predare-primire a energiei termice sub forma de agent termic de incalzire sau de apa calda menajera la consumatori.
Normativul se adreseaza unitatilor care realizeaza exploatarea instalatiilor de alimentare centralizata cu caldura, furnizorilor si distribuitorilor de energie termica, proiectantilor, beneficiarilor cat si organelor de administratie publica locala implicate.
Prezentul normativ stabileste obligatiile tuturor factorilor implicati si responsabili cu exploatarea si intretinerea in conditii optime a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica.

1.3. Domeniul de aplicare al prezentului normativ se refera la:
- exploatarea punctelor termice alimentate de surse clasice de energie termica, cu agent apa fierbinte sau apa calda, cuprinse intre vanele de intrare si iesire ale acestora;
- exploatarea retelelor de transport si distributie a agentilor termici primari si secundari.

si se aplica la lucrarile noi, la cele existente cat si la cele modernizate.

1.4. Exploatarea eficienta a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica se face in scopul producerii transportului si furnizarii agentilor termici pentru satisfacerea necesitatilor consumatorilor, avand in vedere urmatoarele obiective:
- mentinerea in exploatare a sistemelor mentionate, inclusiv realizarea de reparatii si interventii la aparitia unor avarii, incidente sau defectiuni;
- asigurarea parametrilor tehnici proiectati, in scopul satisfacerii cerintelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatarii;
- functionarea instalatiilor cu un consum minim de energie.

1.5. Prin exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica trebuie sa se asigure cel putin nivelurile minime de performanta referitoare la cerintele de calitate:
- rezistenta si stabilitate;
- siguranta in exploatare;
- siguranta la foc;
- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
- izolarea termica hidrofuga si economia de energie;
- protectia impotriva zgomotului.

1.6. Prevederile normativului referitoare la exigentele minime de calitate specificate la pct.1.5 au caracter obligatoriu.
Fac exceptie si sunt specificate prevederile cu caracter de recomandare acolo unde acest lucru apare explicit.

1.7. Proprietarii, administratorii si unitatile care exploateaza sistemele centralizate de alimentare cu caldura existente vor lua masuri pentru punerea de acord a acestora in mod esalonat cu prevederile prezentului normativ.

1.8. Nu fac obiectul prezentului normativ exploatarea:
- centralelor termoelectrice si centralelor termice;
- depozitelor exterioare de combustibil si instalatiilor aferente centralelor mentionate la aliniatul precedent;
- statiilor de pompare intermediare aferente retelelor;
- instalatiilor interioare de incalzire centrala;
- instalatiilor termice cu caracter special, aferente unor procese tehnologice.

1.9. Pentru exploatarea centralelor termice se va consulta Normativul I 13.


 

 
 
Revista Electricianul
 
Revista Instalatorul
 
Revista Masurari si Automatizari
© 2002 Normative.ro