Normative si reglementari in constructii-instalatii

Normative

  Lista normative
  Preturi normative
  Formular comanda
 
 
 

 
 
Expozitii, targuri, conferinte, simpozioane, seminarii
 

2. Normativ privind exploatarea instalatiilor de incalzire centrala I13/1-02
(inlocuieste I13/1-96)

Elaborat de:

Institutul de proiectare, cercetare
si tehnica de calcul in constructii
IPCT-SA
Aprobat de:

MLPTL
Cu Ordinul nr.929/02.07.2002

OBIECT. DOMENIU DE APLICARE

1.1. Obiectul normativului il constituie exploatarea instalatiilor de incalzire centrala din cladiri: surse de producere sau transformare a agentilor termici (centrale termice si puncte termice de imobil), instalatii interioare de incalzire centrala si retelele de legatura dintre sursele termice si instalatiile de incalzire din cladiri.

1.2. Domeniul de aplicare al normativului este pentru:
• instalatii din cladiri noi;
• instalatii din cladiri existente in care se monteaza, se modernizeaza, sau se transforma dupa criterii functionale, de siguranta, economice, energetice, ecologice si altele, specifice.

1.3. Normativul se adreseaza proiectantilor, unitatilor care realizeaza exploatarea instalatiilor de incalzire centrala, asociatiilor de locatari, in vederea elaborarii instructiunilor de exploatare ale instalatiilor.

1.4. Exploatarea in conditii optime a instalatiilor de incalzire centrala se face in scopul producerii, transportului si furnizarii agentilor termici, avand in vedere urmatoarele obiective:
• mentinerea in exploatare normala a intregului sistem de incalzire centrala, inclusiv realizarea de reparatii si interventii la aparitia unor incidente, avarii sau defectiuni;
• asigurarea parametrilor de performanta proiectati, in scopul realizarii exigentelor consumatorilor pe intreaga durata a exploatarii;
• functionarea instalatiilor cu un consum minim de energie.

1.5. Prezenta lucrare este o reglementare cadru, generala care cuprinde principii de exploatare, fara a limita posibilitatea completarii cu prevederi specifice departamentale sau locale.
In normativ se fac trimiteri la reglementari conexe privind exploatarea instalatiilor sau prescriptii specifice, mentionate in anexe.

1.6. La exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de incalzire centrala se vor respecta prevederile specifice din reglementarile mentionate in Anexa nr.1.

1.7. Nu fac obiectul prezentului normativ:
• centralele termice echipate cu cazane de apa fierbinte avand puterea termica unitara peste 6 MW si cele echipate cu cazane de abur la presiunea de peste 8 bar sau avand capacitatea termica peste 6 t/h;
• punctele termice urbane
• depozitele exterioare de combustibil solid si instalatiile de alimentare cu combustibil solid aferente centralelor termice;
• retelele de termoficare cu apa fierbinte sau abur.

1.8. Normativul nu cuprinde prevederi specifice privind:
• instalatiile de incalzire din sere si adaposturi pentru animale;
• spatii deschise;
• instalatiile de incalzire din cladiri cu intreruperi repetate de utilizare cu o durata mai mare de 48 de ore si din constructii cu caracter special (ex. adaposturi);
• instalatii care utilizeaza energii neconventionale;
• instalatii tehnologice;
• instalatii de incalzire cu aer cald (partea aferenta instalatiilor de ventilare);
• instalatii de incalzire cu aparate cu focar propriu (radiatoare cu gaz etc.).

1.9. Termenii utilizati in normativ sunt conform STAS 4369 "Instalatii de incalzire si ventilare. Terminologie". 

 
 
Revista Electricianul
 
Revista Instalatorul
 
Revista Masurari si Automatizari
© 2002 Normative.ro