Normative si reglementari in constructii-instalatii

Normative

  Lista normative
  Preturi normative
  Formular comanda
 
 
 

 
 
Expozitii, targuri, conferinte, simpozioane, seminarii
 

23. Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.10-1995 privind calitatea in constructii, pentru instalatii de ventilare-climatizare
GT-058-03

Elaborat de:

Institutul de proiectare, cercetare
si tehnica de calcul in constructii
IPCT-SA
Aprobat de:

MLPTL
Cu Ordinul nr.902/25.11.2003

NOTA DE PREZENTARE


Directiva Consiliului Europei si Documentele Interpretative ale Directivei nr. 89/106-CEE stabilesc, pe plan european, exigentele esentiale pentru constructii. In Romania, Legea 10/1995 a introdus obligativitatea realizarii si metinerii pe toata durata existetei construtiei si instalatiei a cerintelor esentiale de calitate.
Cele 6 exigente esentiale sunt urmatoarele :
- rezistenta si stabilitate;
- siguranta in exploatare;
- siguranta la foc;
- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
- izolatia termica, hidrofuga si economia de energie ;
- protectia impotriva zgomotului.

In afara de acestea, trebuie avute in vedere, in scopul evaluarii cat mai corecte a performantelor unei instalatii si alte cerinte (adaptarea la utilizare, durabilitatea, economicitatea etc.) prezentate in ghid drept cerinte recomandate .
Pentru fiecare cerinta se definesc criteriile de performanta cu referire la:
• valorile prescrise pentru parametrii functionali ai criteriului de performanta si masuri pentru asigurarea acestora;
• modul de determinare a performantei (verificarea valorilor prescrise prin calcul, incercari experimentale, ancheta sociala etc.);
• referinte bibliografice (norme, standarde, documentatii tehnice care fac referire la criteriul de performanta respectiv).
Pe aceste baze se poate face evaluarea globala a calitatii unei instalatii (in stadiu de proiect sau realizata), evaluare ce trebuie sa tina seama de efectele tuturor performantelor instalatiei.

In urma actualizarii, modernizarii si diversificarii solutiilor de instalatii, in general, in concordanta cu noile sisteme si echipamente, a rezultat necesitatea aparitiei unui ghid de performata pentru instalatiile de ventilare-climatizare.
"Ghidul criterilor de performanta a ceritelor de calitate, conform Legii 10/1995, privind calitatea in constructii pentru instalatiile de ventilare-climatizare" duce la cresterea calitatii proiectarii si lucrarilor de executie a instalatiilor de acest gen, la imbunatatirea conditiilor de siguranta a utilizatorilor.
Prevederile ghidului se aplica instalatiilor de ventilare-climatizare, pentru cladiri civile, social - culturale, administartive si industriale.
Ghidul se adreseaza urmatoarelor categorii de utilizatori : proiectanti, verificatori de proiecte, experti, membrii ai comisiilor de licitatie pentru oferte de proiectare si executie, executanti, responsabili tehnici cu executia lucrarilor, beneficiari (proprietari, chiriasi etc.), responsabili cu exploatarea, evaluatori de constructii si producatori de echipamente de instalatii .
Ghidul este structurat in doua parti :
- prima parte cuprinde CERINTELE DE CALITATE OBLIGATORII (conform Legii 10/ 1995 );
- partea a doua trateaza CERINTELE DE CALITATE RECOMANDATE.


 

 
 
Revista Electricianul
 
Revista Instalatorul
 
Revista Masurari si Automatizari
© 2002 Normative.ro