Normative si reglementari in constructii-instalatii

Normative

  Lista normative
  Preturi normative
  Formular comanda
 
 
 

 
 
Expozitii, targuri, conferinte, simpozioane, seminarii
 

31. Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cladiri de spitale
GT-049-02

Elaborat de:

Institutul de proiectare, cercetare
si tehnica de calcul in constructii
IPCT-SA
Aprobat de:

MLPTL
Cu Ordinul nr.2003/16.12.2002

OBIECTUL GHIDULUI. DOMENIU DE APLICARE


1.1. Obiectul prezentei lucrari il constituie stabilirea factorilor de risc, de activare, de gravitate si de protectie la foc, precum si a valorilor acestora, care se iau in considerare la evaluarea riscului de incendiu si a sigurantei la foc prin metoda matematica de evaluare, stabilita potrivit legii, pentru cladiri definite conform "Normativului privind proiectarea si verificarea constructiilor spitalicesti si a instalatiilor" indicativ NP 015, care nu se incadreaza in categoria cladirilor inalte si foarte inalte.
Alte tipuri de cladiri din domeniul sanatatii (policlinici, dispensare, case de copii, azile de batrani sau handicapati) nu fac obiectul prezentului ghid.
1.2. Ghidul se adreseaza tuturor factorilor implicati in activitatea de proiectare a constructiilor publice, verificatorilor si expertilor atestati pentru cerinta de calitate siguranta la foc, specialistilor din ministere si alte organe ale administratiei publice centrale si locale cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, precum si persoanelor fizice si juridice care detin , sub orice forma , spitale.
1.3. Ghidul se aplica de persoane cu competenta in domeniile: proiectarea constructiilor publice, identificarea si evaluarea riscului de incendiu, verificarea si expertizarea privind cerinta de calitate "siguranta la foc", indrumarea si controlul activitatii de aparare impotriva incendiilor.
1.4. Ghidul se utilizeaza la evaluarea riscului de incendiu atat la spitalele existente cat si la cele nou construite.
1.5. In cazul cladirilor de spitale nou construite ghidul se utilizeaza la intocmirea si validarea scenariului de siguranta la foc.


 

 
 
Revista Electricianul
 
Revista Instalatorul
 
Revista Masurari si Automatizari
© 2002 Normative.ro