Normative si reglementari in constructii-instalatii

Normative

  Lista normative
  Preturi normative
  Formular comanda
 
 
 

 
 
Expozitii, targuri, conferinte, simpozioane, seminarii
 

4. Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118-99
(Inlocuieste P118-83)

Elaborat de:

Institutul de proiectare, cercetare
si tehnica de calcul in constructii
IPCT-SA
Aprobat de:

MLPTL
Cu Ordinul nr.27/N/07.04.1999

SCOP - DOMENIU DE APLICARE


1. Prezentul normativ stabileste performantele si nivelurile de performanta admisibile privind "siguranta la foc" a constructiilor si este destinat proiectantilor, executantilor, verificatorilor de proiecte, expertilor tehnici si responsabililor tehnici cu executia, proprietarilor sub orice titlu si utilizatorilor constructiilor, precum si organelor administratiei publice potrivit obligatiilor si raspunderilor ce le revin in conformitate cu Legea privind calitatea in constructii nr.10/1995.

2. Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la constructii noi de orice fel si instalatiile utilitare aferente acestora - denumite in continuare "constructii" - indiferent de forma de proprietate sau destinatie. La lucrarile de amenajari sau schimbari de destinatie a constructiilor existente, atunci cand, in mod justificat, nu pot fi indeplinite unele prevederi ale normativului, se vor asigura prin proiect masuri compensatorii de siguranta la foc.

3. Nu fac obiectul prezentului normativ instalatiile si echipamentele tehnologice de productie (sisteme, utilaje, agregate, dispozitive etc.) inclusiv proiectele de montaj aferente acestora si constructiile destinate fabricarii, manipularii si depozitarii explozibililor, instalatiile tehnologice in aer liber, constructiile nucleare, constructiile subterane hidroenergetice si ale metroului etc. precum si cele specifice organizarii de santier.

4. Pentru constructiile monumente istorice sau de arhitectura, prevederile prezentului normativ au caracter de recomandare, urmand a fi luate, de la caz la caz, numai masuri de imbunatatire a sigurantei la foc posibil de realizat, fara afectarea caracterului monumentului.

5. Pentru constructii si obiective ale structurilor de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala nominalizate prin ordine ale conducatorilor structurilor respective, prevederile normativului nu sunt obligatorii. La acestea se asigura masurile de siguranta la foc stabilite de organele proprii de specialitate ale acestora, aprobate de conducatorii structurilor respective.

6. Masurile de siguranta la foc ale constructiilor trebuie sa indeplineasca criteriile si nivelurile de performanta prevazute in normativ, stabilindu-se de la caz la caz, echiparea si dotarea necesara cu mijloace si instalatii de semnalizare si stingere a incendiilor, precum si componenta si dotarea serviciului de pompieri in functie de categoria de importanta a constructiei, tipul constructiei, destinatie si marime, riscuri si pericole de incendiu, amplasare si timpi operativi de interventie a serviciilor de pompieri, densitatea sarcinii termice, rezistenta si stabilitatea constructiei in caz de incendiu, precum si scenariile de siguranta la foc.

7. Pentru indeplinirea criteriilor si nivelurilor de performanta prevazute in normativ, se vor utiliza materiale si elemente de constructii si instalatii pentru care sunt efectuate determinari functionale si de comportare la foc (clase de combustibilitate, rezistente la foc, propagare flacara, etc.).

8. Prevederile prezentului normativ, trateaza conditiile si nivelurile de performanta specifice sigurantei la foc a constructiilor din categoria C de importanta si cu destinatii curente (civile, de productie si/sau depozitare, mixte), proiectate si realizate din materiale de constructie traditionale (lemn, metal, beton, piatra, ceramica, sticla). Pentru constructiile de importanta A si B se vor stabili si asigura masuri suplimentare de siguranta la foc. Materialele si elementele noi de constructii si instalatii, produse in tara sau importate se utilizeaza in conformitate cu prevederile agrementelor tehnice ale acestora, emise potrivit legii.


 

 
 
Revista Electricianul
 
Revista Instalatorul
 
Revista Masurari si Automatizari
© 2002 Normative.ro