Normative si reglementari in constructii-instalatii

Normative

  Lista normative
  Preturi normative
  Formular comanda
 
 
 

 
 
Expozitii, targuri, conferinte, simpozioane, seminarii
 

6. Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9-94
(Inlocuieste I9-82)

Elaborat de:

PRODOMUS S.A.
Societate comerciala de cercetare pentru locuinte, constructii civile, urbanism, renovari, expertizari si consulting
Aprobat de:

MLPTL
Cu Ordinul nr.17/N-16.05.95

OBIECT. DOMENIUL DE APLICARE


1. Prevederile din prezentul normativ se aplica la proiectarea si executarea instalatiilor sanitare pentru:
• cladiri de locuit, social-culturale precum si la retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare din ansamblurile de cladiri;
• cladiri similare din industrie (grupuri sanitare, cladiri administrative, laboratoare etc.) care folosesc apa potabila.

2. Normativul cuprinde, de asemenea, prevederi referitoare la proiectarea si executarea instalatiilor de apa necesare interventiilor in caz de incendiu la obiectivele indicate la art. 1.1. precum si la cladiri si incinte industriale.

3. Nu fac obiectul prezentului normativ:
• proiectarea si executarea surselor de apa;
• statiile de corectare a calitatii apei;
• statiile de pompare orasenesti;
• statiile de epurare;
• instalatiile de apa si canalizare cu caracter tehnologic din industrii, sere, constructii agrozootehnice etc.;
• instalatiile pentru stingerea incendiilor care utilizeaza substante speciale ca: abur, bioxid de carbon, pulbere, spume etc., precum si cele specifice tehnologiilor si utilajelor;
• prepararea apei calde cu alte surse (solara, geotermala, eoliana etc.) decat cele clasice.

4. Prevederile normativului se aplica atat la obiectivele noi, cat si la refacerea instalatiilor existente.
Pentru constructiile provizorii, normativul are caracter de recomandare.

5. Proiectarea si executarea instalatiilor sanitare se face astfel incat acestea sa realizeze si sa mentina pe intreaga durata de utilizare, urmatoarele cerinte:
• rezistenta si stabilitate;
• siguranta in exploatare;
• siguranta la foc;
• igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
• izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
• protectie impotriva zgomotului.

6. Prevederile normativului au, in general, caracter de recomandare. Fac exceptie, fiind obligatorii, prevederile care se refera la probleme de siguranta, de prevenirea si stingerea incendiilor, ecologice, la cele care pot afecta persoane, constructii sau alte valori materiale, precum si la asigurarea cerintelor mentionate in art. 1.5.

7. In continutul normativului se gasesc si prevederi care nu se refera strict la instalatiile sanitare, cum ar fi cele privind elementele constructive ale cladirilor, interconditionari cu alte categorii de instalatii etc.
Respectivele prevederi fac trimiteri la alte prescriptii tehnice; ele nu se substituie acestora si nu au prioritate fata de acestea. Prevederile mentionate sunt incluse in fiecare capitol, in corelare cu problemele de instalatii sanitare, specifice capitolului respectiv.
Aceste prevederi trebuie sa stea in atentia celorlalti specialisti (arhitecti, constructori, instalatori din alte categorii de instalatii, tehnologi) cu care colaboreaza specialistii in instalatii sanitare.

8. In sensul articolului anterior, la proiectarea si executarea instalatiilor sanitare se vor respecta - de asemenea - prevederile corespunzatoare cuprinse in:
• Normele generale de protectia muncii;
• Instructiuni tehnice ISCIR;
• Normativul pentru proiectarea si executarea sistemelor de utilizare a gazelor naturale - I 6;
• Normativul pentru protectie antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale - P 100;
• Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor;
• Alte prescriptii cuprinse in anexa.

9. Alegerea solutiilor se va face dupa criterii tehnice si economice, tinand seama de necesitatile specifice si de posibilitatile de realizare.
In analizele privind economicitatea unei solutii, inclusiv oportunitatea unei modernizari sau transformari, se vor lua in considerare toate aspectele legate de costul investitiei si al exploatarii.


 

 
 
Revista Electricianul
 
Revista Instalatorul
 
Revista Masurari si Automatizari
© 2002 Normative.ro