Normative si reglementari in constructii-instalatii

Normative

  Lista normative
  Preturi normative
  Formular comanda
 
 
 

 
 
Expozitii, targuri, conferinte, simpozioane, seminarii
 

7. Normativ privind exploatarea instalatiilor sanitare I9/1-96

Elaborat de:

PRODOMUS S.A.
Societate comerciala de cercetare pentru locuinte, constructii civile, urbanism, renovari, expertizari si consulting
Aprobat de:

MLPTL
Cu Ordinul nr.86/N-05.12.96

OBIECT. DOMENIUL DE APLICARE


1. Prevederile normativului se aplica la exploatarea instalatiilor sanitare din cladirile de locuit, social-culturale, administrative, ansambluri de cladiri si cele similare din sectorul productiv si comercial.

2. Prevederile normativului se aplica si la exploatarea:
• retelelor exterioare de alimentare cu apa rece si calda care servesc cladirile si care nu intra in exploatarea furnizorilor de apa;
• retelelor exterioare de canalizare, incluzand constructiile aferente acestora (camine, hasnale, separatoare de grasimi si nisip etc.) pana la racordul la colectorul public de canalizare;
• statiilor de hidrofor, care nu intra in exploatarea furnizorului de apa;
• instalatiilor de preparare a apei calde de consum;
• statiilor de pompare a apelor uzate care nu intra in exploatarea societatilor de evacuarea apelor uzate.

3. Normativul cuprinde, de asemenea, elemente de baza privind exploatarea instalatiilor de alimetare cu apa pentru stingerea incendiului.

4. Normativul se adreseaza unitatilor si persoanelor juridice, care realizeaza exploatarea instalatiilor sanitare, asociatiilor de locatari si proiectantilor, in vederea elaborarii instructiunilor de exploatare ale instalatiilor.

5. Nu fac obiectul prezentului normativ:
• sursele de alimentare cu apa;
• instalatiile de corectare a calitatii apei;
• statiile de pompare orasenesti;
• statiile de epurare a apelor uzate;
• instalatiile de alimentare cu apa si canalizare cu caracter tehnologic din industrie, sere, constructii agrozootehnice etc.;
• instalatiile pentru stingerea incendiilor care utilizeaza substante
• speciale: abur, dioxid de carbon , pulberi, fluide spumante etc. precum si cele specifice tehnologiilor sau utilajelor;
• bransamentul si racordul la retelele publice;
• instalatiile de preparare centrala a apei calde de consum din puncte si centrale termice, care servesc ansambluri de cladiri.

6. Prevederile din prezentul normativ au caracter de recomandare, cu exceptia celor referitoare la cerintele de calitate, care, conform Legii 10/1995, sunt obligatorii.


 

 
 
Revista Electricianul
 
Revista Instalatorul
 
Revista Masurari si Automatizari
© 2002 Normative.ro